Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie van Prijsvragen.nl
 
 1. Prijsvraag is doorlopend gelijk aan de aanvang van de Vakantieb. Deze aktie is niet in samenwerking met de genoemde merken! Winnaars krijgen vanzelf bericht.
   
 2. Antwoorden/gegevens kunnen per formulier worden verzonden naar de redactie van Prijsvragen.nl.
   
 3. Om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs, dienen deelnemers de correcte gegevens in te vullen van de prijsvraag.
   
 4. Er bestaat geen bestel- of aankoopverplichting om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs of prijzen.
   
 5. Deelnemers die onjuiste of onvolledige gegevens insturen worden gediskwalificeerd en komen dus niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
   
 6. Indien het een Facebookactie betreft dien je mee te doen met een facebookpagina van jezelf. Facebookpagina's die niet persoonlijk zijn maar zijn aangemaakt om met acties mee te doen en niet gebruikt wordens als je persoonlijke prikbord worden gediskwalificeerd.
   
 7. De uitslag wordt aan de winnaar persoonlijk bekend gemaakt en wordt tevens hieronder gepubliceerd.
   
 8. Per persoon kan slechts een keer worden deelgenomen.
   
 9. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Prijsvragen.nl om hun namen, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.
   
 10. Gegevens van de prijswinnaars worden verstrekt aan de sponsor van de prijs, die vervolgens contact op zal nemen met de prijswinnaars omtrent de gewonnen prijs.
   
 11. Alle inzendingen en de gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Prijsvragen.nl en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. Deelnemers melden zich automatisch aan voor de Prijsvragen.nl nieuwsbrief.
   
 12. Indien de getoonde prijzen niet meer, of zeer moeilijk te verkrijgen zijn, zijn Prijsvragen.nl en haar partners gerechtigd een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
   
 13. De prijswinnaars aanvaarden de prijzen op eigen risico. Prijsvragen.nl en/of haar partners zal (zullen) in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade of verliezen die voortvloeien uit de toekenning of de uitvoering van de prijs of uit deelname aan de actie.
   
 14. De prijswinnaar verklaart zich akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze door de prijsaanbieder zijn gesteld.
   
 15. Indien de prijswinnaar minderjarig is dan dient deze goedkeuring te verkrijgen van de ouders dan wel wettelijke voogd.
   
 16. Medewerkers van Prijsvragen.nl en sponsors, evenals hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
   
 17. In alle gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de redactie van Prijsvragen.nl.
   
 18. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, noch is deze inwisselbaar voor geld.
   
 19. Onze nieuwsbrieven worden verzonden via www.femmail.nl.
 20.  
 21. Waarom zijn HOTMAIL, LIVE en MSN.com e-mail adressen uitgesloten? Dit e-mailsysteem hanteert een strik beleid qua nieuwsbrieven verzending. Aangezien hun beleid zo enorm streng is en zij regelmatig ten onrechte nieuwsbrieven als ongevraagd bestempelen. Hebben wij besloten naar deze mailadressen geen nieuwsbrieven te sturen omdat we onze goede naam willen behouden. Deelname met HOTMAIL, LIVE en MSN.com e-mail adressen maken geen kans op een prijs.
 22.  
 23. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
   
 24. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden. Contact kan worden opgenomen met:
  info [A] Prijsvragen NL